Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sediu primărie comuna Lunca Banului, județul Vaslui

Primăria Lunca Banului, județul VasluiSediu primărie comuna Lunca Banului, județul Vaslui


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Registrul cu hotarari

2020 | 2021 | 2022 |
1 ) Nr. înregistrare: 39 / Data iniţiere: 28-04-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind initierea procedurii de inchiriere prin atribuire directa a unor suprafete de pasune aflate in proprietatea privata a comunei Lunca Banului, judetul Vaslui

Vizualizare document
2 ) Nr. înregistrare: 38 / Data iniţiere: 28-04-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind actualizarea pretului pentru inchirierea pajistilor aflate in proprietatea privata a comunei Lunca Banului, judetul Vaslui

Vizualizare document
3 ) Nr. înregistrare: 37 / Data iniţiere: 28-04-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind scoaterea din evidentele fiscale ale comunei Lunca Banului a unui verbal de contraventie si scaderea sumei de 202 lei reprezentand amenda contraventionala a debitorului decedat NICA CONSTANTIN

Vizualizare document
4 ) Nr. înregistrare: 36 / Data iniţiere: 28-04-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind aprobarea executiei bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apa, serviciu cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui pe trimestrul I in anul 2022

Vizualizare document
5 ) Nr. înregistrare: 35 / Data iniţiere: 28-04-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea Privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor in interiorul comunei Lunca Banului, judetul Vaslui pentru anul 2022

Vizualizare document
6 ) Nr. înregistrare: 34 / Data iniţiere: 28-04-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui

Vizualizare document
7 ) Nr. înregistrare: 33 / Data iniţiere: 28-04-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind insusirea Dispozitiei nr.120/29.03.2020 a Primarului comunei Lunca Banului, judetul Vaslui privind rectificarea bugetului local al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui pe anul 2022

Vizualizare document
8 ) Nr. înregistrare: 32 / Data iniţiere: 07-04-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind aprobarea modificarii pretului/tarifului pe mc apa nepotabila, transportata si distribuita pentru cetatenii comunei Lunca Banului, judetul Vaslui prin Serviciul Public de Alimentare cu Apa al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui

Vizualizare document
9 ) Nr. înregistrare: 31 / Data iniţiere: 07-04-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind actualizarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui

Vizualizare document
10 ) Nr. înregistrare: 30 / Data iniţiere: 07-04-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii :INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE STANILESTI SI LUNCA BANULUI, JUDETUL VASLUI" in vederea infiintarii din surse legal constituite, prin programul national de investitii "Anghel Saligny", din bugetul local, alte fonduri guvernamentale, fonduri nerambursabile europene

Vizualizare document
11 ) Nr. înregistrare: 29 / Data iniţiere: 25-03-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre Comuna Stanilesti si Comuna Lunca Banului in vederea elaborarii si implementarii proiectului " INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE STANILESTI SI LUNCA BANULUI, JUDETUL VASLUI"

Vizualizare document
12 ) Nr. înregistrare: 28 / Data iniţiere: 25-03-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind insusirea Dispozitiei nr.64/03.03.2022 a Primarului comunei Lunca Banului, judetul Vaslui privind rectificarea bugetului local aal comunei Lunca Banului pe anul 2022

Vizualizare document
13 ) Nr. înregistrare: 27 / Data iniţiere: 25-03-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie-iunie 2022

Vizualizare document
14 ) Nr. înregistrare: 26 / Data iniţiere: 25-03-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea pentru aprobarea regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de Urbanism si Amenajarea teritoriului

Vizualizare document
15 ) Nr. înregistrare: 25 / Data iniţiere: 25-03-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate pe teritoriul Unitatii Administrativ- Teritoriale comuna Lunca Banului

Vizualizare document
16 ) Nr. înregistrare: 24 / Data iniţiere: 25-03-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind incheierea unui contract de asistenta si reprezentare juridica

Vizualizare document
17 ) Nr. înregistrare: 23 / Data iniţiere: 25-03-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere a suprafetei de 0.80 ha de pasune aflata in domeniul privat al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui, nr. 71/30.03.2021, incheiat intre comuna Lunca Banului si Silitra Tinca

Vizualizare document
18 ) Nr. înregistrare: 22 / Data iniţiere: 25-03-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind scoaterea din evidentele fiscale ale comunei Lunca Banului a unor procese verbale de contraventie si scaderea sumei de 200 lei reprezentand amenzi contraventionale ale debitorului decedat ZURBA CEZAR

Vizualizare document
19 ) Nr. înregistrare: 21 / Data iniţiere: 25-03-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind insusirea unor contracte de achizitie produse si predarea acestora pe baza de protocol de predare- primire incheiat intre Comuna Lunca Banului si Scoala Gimnaziala nr.1 sat Lunca Banului, comuna Lunca Banului, judetul Vaslui

Vizualizare document
20 ) Nr. înregistrare: 20 / Data iniţiere: 25-03-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind insusirea unor contracte de prestari servicii si lucrari incheiate in numele unitatii administrativ teritoriale a comunei Lunca Banului, judetul Vaslui

Vizualizare document
21 ) Nr. înregistrare: 19 / Data iniţiere: 25-03-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.11/31.01.2022 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei Lunca Banului, judetul Vaslui pe anul 2022

Vizualizare document
22 ) Nr. înregistrare: 18 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere nr.55/25.03.2021 avand ca obiect suprafata de 0.80 ha de pasune aflata in domeniul privat al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui, incheiat intre comuna Lunca Banului si Matei Aurel

Vizualizare document
23 ) Nr. înregistrare: 17 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2022

Vizualizare document
24 ) Nr. înregistrare: 16 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind aprobarea actualizarii nomenclatorului stradal al comunei Lunca Banului, jud. Vaslui

Vizualizare document
25 ) Nr. înregistrare: 15 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ teritoriala a Comunei Lunca Banului

Vizualizare document
26 ) Nr. înregistrare: 14 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Lunca Banului in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiul Vaslui, Barlad, Husi si Orasul Negresti- judetul Vaslui (APC VASLUI) in vederea exprimarii votului cu privire la aprobarea tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare epurare ape uzate

Vizualizare document
27 ) Nr. înregistrare: 13 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind acordarea mandatului asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei ADI-APC Vaslui, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Vaslui ADI-APC

Vizualizare document
28 ) Nr. înregistrare: 12 / Data iniţiere: 08-02-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind aprobarea bugetului local al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui in anul 2022

Vizualizare document
29 ) Nr. înregistrare: 11 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei Lunca Banului, judetul Vaslui pentru anul 2022

Vizualizare document
30 ) Nr. înregistrare: 10 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind insusirea unui contract de prestari servicii si lucrari incheiate in numele unitatii administrativ teritoriale a comunei Lunca Banului, judetul Vaslui

Vizualizare document
31 ) Nr. înregistrare: 9 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind aprobarea executiei bugetului Serviciului Public deAlimentare cu Apa, serviciu cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui pe trimestrul IV in anul 2021

Vizualizare document
32 ) Nr. înregistrare: 7 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022

Vizualizare document
33 ) Nr. înregistrare: 6 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui pe trimestrul IV in anul 2021

Vizualizare document
34 ) Nr. înregistrare: 5 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind modul de intocmire si tinere la zi a Registrului Agricol la nivelul comunei Lunca Banului, judetul Vaslui

Vizualizare document
35 ) Nr. înregistrare: 4 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind aprobarea achizitionarii unui soft InfoPay- servicii de plata electronica a impozitelor si taxelor locale la nivelul UAT Lunca Banului, jud. Vaslui

Vizualizare document
36 ) Nr. înregistrare: 3 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea Privind insusirea Dispozitiei nr.5/05.01.2022 a Primarului comunei Lunca Banului, judetul Vaslui privind aprobarea acoperirii definitive si utilizarea excedentului bugetului comunei Lunca Banului, a Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Scolii Gimnaziale nr.1 sat Lunca Banului, comuna Lunca Banului, judetul Vaslui

Vizualizare document
37 ) Nr. înregistrare: 2 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere nr.16/12.03.2021 avand ca obiect suprafata de 1.00 ha de pasune aflata in domeniul privat al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui, incheiat intre comuna Lunca Banului si Luca Pasian

Vizualizare document
38 ) Nr. înregistrare: 1 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: PRIMAR

Obiectul: Hotararea privind aprobarea rezilierii Contractului de inchiriere nr.18/12.03.2021 avand ca obiect suprafata de 0.67 ha de pasune aflata in domeniul privat al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui, incheiat intre Comuna Lunca Banului si Pascal Dumitru

Vizualizare document

HCL si proces verbal 2018

HCL si proces verbal 2018

Documente pdf
HCL si proces verbal sedinta 31.07.2018
Hotarare Consiliu Local si Proces Verbal din 31 iulie 2017
Hotarare Consiliu Local 31 ianuarie 2017

Vizualizari: 708
Data creare: 20-08-2018 14:33:21

Prezentarea Comunei Lunca Banului

Imagine panoramică comuna Lunca Banului, județul VasluiComuna Lunca Banului in componenta caruia intra satele: Lunca Banului - resedinta de comuna, Broscosesti, Condrea, Focsa, Lunca Veche, Otetoaia, Raducani, se gaseste asezata in valea larga a "sesului Prut"

Anunț program SIPOCA

SIPOCA„Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit"- cod SIPOCA 35

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA LUNCA BANULUI

CORONAVIRUSMasuri luate de Primaria comunei Lunca Banului pentru prevenirea raspandirii cu coronavirus (COVID 19)

Puncte Colectare Selectiva Deseuri

fHCL nr. 3/2012 privind transmiterea unor terenuri cu destinatie puncte de colectare selectiva din administrarea Consiliulu Local Lunca Banului in administrarea Consiliului Judetean Vaslui

Plata electronică a impozitelor, taxelor și amenzilor

Plata electronică a impozitelor, taxelor și amenzilorPlata electronică a impozitelor, taxelor și amenzilor