Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sediu primărie comuna Lunca Banului, județul Vaslui

Primăria Lunca Banului, județul VasluiSediu primărie comuna Lunca Banului, județul VasluiUltimele documente incărcate


Documente pdf
Proces verbal sedinta din data de 28.04.2022
Hotararea privind initierea procedurii de inchiriere prin atribuire directa a unor suprafete de pasune aflate in proprietatea privata a comunei Lunca Banului, judetul Vaslui
Hotararea privind actualizarea pretului pentru inchirierea pajistilor aflate in proprietatea privata a comunei Lunca Banului, judetul Vaslui
Hotararea privind scoaterea din evidentele fiscale ale comunei Lunca Banului a unui verbal de contraventie si scaderea sumei de 202 lei reprezentand amenda contraventionala a debitorului decedat NICA CONSTANTIN
Hotararea privind aprobarea executiei bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apa, serviciu cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui pe trimestrul I in anul 2022
Hotararea Privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor in interiorul comunei Lunca Banului, judetul Vaslui pentru anul 2022
Hotararea privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui
Hotararea privind insusirea Dispozitiei nr.120/29.03.2020 a Primarului comunei Lunca Banului, judetul Vaslui privind rectificarea bugetului local al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui pe anul 2022
Proces verbal sedinta din data de 07.04.2022
Hotararea privind aprobarea modificarii pretului/tarifului pe mc apa nepotabila, transportata si distribuita pentru cetatenii comunei Lunca Banului, judetul Vaslui prin Serviciul Public de Alimentare cu Apa al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui
Hotararea privind actualizarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui
Hotararea privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii :INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE STANILESTI SI LUNCA BANULUI, JUDETUL VASLUI" in vederea infiintarii din surse legal constituite, prin programul national de investitii "Anghel Saligny", din bugetul local, alte fonduri guvernamentale, fonduri nerambursabile europene
Proces verbal sedinta din data de 25.03.2022
Hotararea privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre Comuna Stanilesti si Comuna Lunca Banului in vederea elaborarii si implementarii proiectului " INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE STANILESTI SI LUNCA BANULUI, JUDETUL VASLUI"
Hotararea privind insusirea Dispozitiei nr.64/03.03.2022 a Primarului comunei Lunca Banului, judetul Vaslui privind rectificarea bugetului local aal comunei Lunca Banului pe anul 2022
Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie-iunie 2022
Hotararea pentru aprobarea regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de Urbanism si Amenajarea teritoriului
Hotararea privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate pe teritoriul Unitatii Administrativ- Teritoriale comuna Lunca Banului
Hotararea privind incheierea unui contract de asistenta si reprezentare juridica
Hotararea privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere a suprafetei de 0.80 ha de pasune aflata in domeniul privat al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui, nr. 71/30.03.2021, incheiat intre comuna Lunca Banului si Silitra Tinca
Hotararea privind scoaterea din evidentele fiscale ale comunei Lunca Banului a unor procese verbale de contraventie si scaderea sumei de 200 lei reprezentand amenzi contraventionale ale debitorului decedat ZURBA CEZAR
Hotararea privind insusirea unor contracte de achizitie produse si predarea acestora pe baza de protocol de predare- primire incheiat intre Comuna Lunca Banului si Scoala Gimnaziala nr.1 sat Lunca Banului, comuna Lunca Banului, judetul Vaslui
Hotararea privind insusirea unor contracte de prestari servicii si lucrari incheiate in numele unitatii administrativ teritoriale a comunei Lunca Banului, judetul Vaslui
Hotararea privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.11/31.01.2022 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei Lunca Banului, judetul Vaslui pe anul 2022
Proces verbal sedinta din data de 28.02.2022
Hotararea privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere nr.55/25.03.2021 avand ca obiect suprafata de 0.80 ha de pasune aflata in domeniul privat al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui, incheiat intre comuna Lunca Banului si Matei Aurel
Hotararea privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2022
Hotararea privind aprobarea actualizarii nomenclatorului stradal al comunei Lunca Banului, jud. Vaslui
Hotararea privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ teritoriala a Comunei Lunca Banului
Hotararea privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Lunca Banului in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiul Vaslui, Barlad, Husi si Orasul Negresti- judetul Vaslui (APC VASLUI) in vederea exprimarii votului cu privire la aprobarea tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare epurare ape uzate

SEDINTE CONSILIUL LOCAL

SEDINTE CONSILIUL LOCAL

Documente pdf
Anunt sedinta ordinara in data de 12.09.2022

Vizualizari: 7
Data creare: 06-09-2022 16:25:28

Plata electronică a impozitelor, taxelor și amenzilorPrimăria Lunca Banului pune la dispoziția cetățenilor servicii publice online pentru plata electronică a impozitelor, taxelor și amenzilor prin: Aplicația InfoPay

Foto
Plata electronică a impozitelor, taxelor și amenzilor

Vizualizari: 16
Data creare: 01-09-2022 16:27:28

concurs- Urbanism

concurs- Urbanism

Documente pdf
anunt concurs
Bibliografie
fisa postului

Vizualizari: 23
Data creare: 04-07-2022 15:58:07

Anunt concurs urbanism

anunt concurs urbanism

Documente pdf
Anunt concurs urbanism
Proces verbal

Vizualizari: 17
Data creare: 01-07-2022 15:37:23

RAPORTURI DE ACTIVITATE

RAPORTURI DE ACTIVITATE

Documente pdf
RAPORT privind situatia economica, sociala si de mediu a Comunei Lunca Banului in anul 2021

Vizualizari: 38
Data creare: 29-04-2022 11:17:56

Anunt actualizare PUG

Anunt privind consultarea publica privind Actualizarea Planului Urbanistic General al com. Lunca Banului, jud. Vaslui

Documente pdf
Anunt privind actualizare PUG

Vizualizari: 48
Data creare: 29-03-2022 11:27:58

Buletin informativ

Buletin informativ

Documente pdf
Buletin informativ
Buletin informativ

Vizualizari: 76
Data creare: 30-12-2021 11:33:57

Sediu primărie comuna Lunca Banului, județul Vaslui
Foto
Primăria Lunca Banului, județul Vaslui

Vizualizari: 179
Data creare: 17-12-2021 09:53:54

Regulament de organizare si Functionare

Regulament de organizare si Functionare

Documente pdf
Regulament de Organizare si Functionare

Vizualizari: 110
Data creare: 13-12-2021 15:20:59

Organigrama

Organigrama

Documente pdf
Organigrama -noiembrie 2021

Vizualizari: 86
Data creare: 13-12-2021 15:18:07

Anexa la HCL nr. 92/08.12.2021

Anexa la HCL nr. 92/08.12.2021- Strategia de Dezvoltarea Locala a comunei Lunca Banului pentru perioada 2021-2027

Documente pdf
Stategia Locala de Dezvoltare a comunei Lunca Banului,judetul Vaslui pentru perioada 2021-2027

Vizualizari: 91
Data creare: 13-12-2021 11:55:50

HCL NR. 92/08.12.2021

HCL NR. 92/08.12.2021 privind aprobarea Startegiei de Dezvoltare locala a comunei Lunca Banului, judetul Vaslui pentru perioada 2021-2027

Documente pdf
HCL NR. 92/08.12.2021 privind aprobarea Startegiei de Dezvoltare locala a comunei Lunca Banului, judetul Vaslui pentru perioada 2021-2027

Vizualizari: 105
Data creare: 13-12-2021 11:52:53

Concurs recrutare sofer, treapta II

Concurs recrutare sofer, treapta II

Documente pdf
Anunt
Bibliografie
Fisa de post
Selectie dosare
rezultat proba scrisa
rezultat interviu
rezultat final

Vizualizari: 97
Data creare: 19-11-2021 10:22:21

Anunt dezbatere publica

Anunt dezbatere publica cu privire la Strategia de Dezvoltare a comunei Lunca Banului, judetul Vaslui pentru periooada 2021-2027

Documente pdf
Strategia de Dezvoltare locala a comunei Lunca Banului, JUdetul Vaslui pentru anul 2021-2027

Vizualizari: 128
Data creare: 01-11-2021 14:06:38

concurs recrutare- secretar general

Concurs de recrutare pentru functia publica de conducere vacanta de secretar general al UATC Lunca Banului

Documente pdf
Bibliografie
Anunt concurs recrutare
Fisa de post
lista rezultat selectie dosare
Lista afisare rezultat proba scrisa
Lista rezultat interviu
lista rezultate finale

Vizualizari: 132
Data creare: 06-10-2021 14:31:33

Date Contact

Date de contact: Serviciului Public de Alimentrae cu Apa:
Sediul : Primaria comunei Lunca Banului
Nr. Telefon: 0767905565
Persoana de contact: Turcu Magdalena
Program cu publicul: Luni - Vineri 8:00- 16:30

Vizualizari: 121
Data creare: 13-09-2021 11:33:12

Concurs recrutare-muncitor calificat

Concurs muncitor calificat organizat in data de 30.09.2021

Documente pdf
Lista selectie dosare concurs
lista raezultat proba scrisa
rezultat interviu
rezultat final concurs

Vizualizari: 119
Data creare: 08-09-2021 14:48:36

concurs muncitor calificat la serviciul public de alimentare cu apa

concurs muncitor calificat la serviciul public de alimentare cu apa

Documente pdf
lista selectie dosare
lista rezultat proba scrisa
lista rezultat interviu
lista rezultata final

Vizualizari: 139
Data creare: 16-08-2021 10:46:43

Concurs recrutare-muncitor calificat

Concurs de recrutare- muncitor calificat, treapa IV,pe durata nederminata la Serviciul Public de Alimentare cu Apa

Documente pdf
Bibliografie
Anunt concurs muncitor calificat la Serviciul de Apa
fisa de post
lista rezultat proba scrisa

Vizualizari: 157
Data creare: 30-07-2021 10:01:53

EXAMEN PROMOVARE

EXAMEN PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA

Documente pdf
ANUNT EXAMEN PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA
rezultat proba scrisa
rezultat interviu
rezultat final

Vizualizari: 126
Data creare: 07-07-2021 16:21:15

Hotararea nr. 26 din 29.03.2021

Hotararea nr. 26 din 29.03.2021

Vizualizari: 341
Data creare: 19-04-2021 16:25:41

Concurs de recrutare - consilier, clasa I, asistent la Compartiment Urbanism

Concurs de recrutare - consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Documente pdf
Anunt recrutare
fisa postului
Bibliografie si tematica

Vizualizari: 190
Data creare: 15-04-2021 15:02:57

Raport evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001

Raport evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001

Documente pdf
Raport evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2020
Raport Legea 544/2001 pentru anul 2021

Vizualizari: 167
Data creare: 01-04-2021 16:52:39

concurs Agricol

Concurs de recrutare - consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Compartiment Agricol

Documente pdf
Anunt concurs de recrutare - consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Compartiment Agricol
Bibliografie
Fisa de post consilier
Lista selectie dosare
Lista rezultat proba scrisa
Lista rezultat interviu
Lista rezultat final

Vizualizari: 195
Data creare: 30-03-2021 09:39:34

ANUNT Facilitatea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati

ANUNT "Facilitatea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati"

Documente pdf
ANUNT "Facilitatea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati"

Vizualizari: 194
Data creare: 04-03-2021 11:35:30

Anunt consultare public interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM

Anunt consultare public interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul " Modernizare DC 34 A si strazile 2B,3C 4D din satul Lunca Banului, comuna Lunca

Documente pdf
Anunt consultare public interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul " Modernizare DC 34 A si strazile 2B,3C 4D din satul Lunca Banului, comuna Lunca

Vizualizari: 208
Data creare: 11-01-2021 14:55:03

concurs Agricol

Concurs Agricol

Vizualizari: 242
Data creare: 30-12-2020 08:19:19

concurs ingrijitor

concurs ingrijitor

Documente pdf
anunt concurs
bibliografie
fisa post
selectie dosare
Concurs Ingrijitor Primaria Lunca Banului

Vizualizari: 210
Data creare: 04-12-2020 14:14:44

Dispozitii primar 2020

Dispozitii primar 2020

Documente pdf
Dispozitia nr 211
Dispozitia nr 212
Dispozitia nr 213
Dispozitia nr 214
Dispozitia nr 215
Dispozitia nr 216

Vizualizari: 392
Data creare: 19-06-2020 14:59:10

Ajutoare pentru incalzirea locuintei in sezonul rece

Ajutoare pentru incalzirea locuintei in sezonul rece

Documente pdf
Ajutor incalzire sezonul rece 2020
Ajutorul pentru incalzirea locuintei - AIL

Vizualizari: 359
Data creare: 08-05-2020 10:41:48

Alocatie de stat pentru copii

Acte necesare:
-cerere tip;
certificat nastere copil in original si copie;
carte identitate a ambilor parinti in original si copie;
- extras de cont in cazul in care doreste alocatia intr-un cont bancat;

Vizualizari: 372
Data creare: 08-05-2020 10:32:06

Asistenti personali

Acte necesare:
- cerere de angajare;
- adresa DGASPC privind optiunea;
- certificatul de incadrare a persoanei cu handicap;
- carte de identitate;
- certificat nastere;
- certificat casatorie;
adeverinta medicala;- cazier judiciar;
- cartea de munca/adeverinte vechime
- diploma de studii;

Vizualizari: 356
Data creare: 07-05-2020 15:42:54

Prezentarea Comunei Lunca Banului

Imagine panoramică comuna Lunca Banului, județul VasluiComuna Lunca Banului in componenta caruia intra satele: Lunca Banului - resedinta de comuna, Broscosesti, Condrea, Focsa, Lunca Veche, Otetoaia, Raducani, se gaseste asezata in valea larga a "sesului Prut"

Anunț program SIPOCA

SIPOCA„Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit"- cod SIPOCA 35

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA LUNCA BANULUI

CORONAVIRUSMasuri luate de Primaria comunei Lunca Banului pentru prevenirea raspandirii cu coronavirus (COVID 19)

Puncte Colectare Selectiva Deseuri

fHCL nr. 3/2012 privind transmiterea unor terenuri cu destinatie puncte de colectare selectiva din administrarea Consiliulu Local Lunca Banului in administrarea Consiliului Judetean Vaslui

Plata electronică a impozitelor, taxelor și amenzilor

Plata electronică a impozitelor, taxelor și amenzilorPlata electronică a impozitelor, taxelor și amenzilor