Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Meniu
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact
Prima pagină / Hotărâri ale Consiliului Local
Registrul cu hotărâri
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 30 / Data iniţiere: 28-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: privind aprobarea rezilierii Contractului de inchiriere avand ca obiect suprafata de 0,80 ha de pașune aflată în domeniul privat al comunei Lunca Banului,judeţul Vaslui, încheiat între Comuna Lunca Banului si Ripanu Tudora
Vizualizare document
2 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 29 / Data iniţiere: 28-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: privind aprobarea rezilierii Contractului de inchiriere Nr.27/12.03.2021 avand ca obiect suprafata de 0,67 ha de pașune aflată în domeniul privat al comunei Lunca Banului,judeţul Vaslui, încheiat între Comuna Lunca Banului si Gavrilescu Lili
Vizualizare document
3 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 28 / Data iniţiere: 28-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: privind aprobarea rezilierii Contractului de inchiriere Nr.21/12.03.2021 avand ca obiect suprafata de 1,00 ha de pașune aflată în domeniul privat al comunei Lunca Banului,judeţul Vaslui, încheiat între Comuna Lunca Banului si Agavriloaie Vasile
Vizualizare document
4 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 27 / Data iniţiere: 28-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie-iunie 2024
Vizualizare document
5 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 26 / Data iniţiere: 28-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: privind anularea pozitiei nr.37 din HCL nr.42/26.05.2022 privind actualizarea si completarea domeniului privat al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui
Vizualizare document
6 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 25 / Data iniţiere: 28-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: privind Programului Anual de Achiziti Publice a UAT Comuna Lunca Banului
Vizualizare document
7 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 24 / Data iniţiere: 28-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: privind modificarea Statului de Functii al Serviciul Public de Alimentare cu Apa, serviciul cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local al comunei Lunca Banului
Vizualizare document
8 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 23 / Data iniţiere: 28-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca Banului si din serviciile publice fara personalitate juridica subordonate Consiliului Local al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui incepand cu 01.04.2024
Vizualizare document
9 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 22 / Data iniţiere: 28-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: privind aprobarea Programului de actiune comunitara la nivelul Comunei Lunca Banului pentru anul 2024
Vizualizare document
10 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 21 / Data iniţiere: 28-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: privind aprobarea înființării sursei de finanțare E - Activități finanțate integral din venituri proprii pentru domeniul de activitate învățământ în comuna Lunca Banului, judetul Vaslui
Vizualizare document
11 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 20 / Data iniţiere: 28-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2024
Vizualizare document
12 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 19 / Data iniţiere: 28-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Lunca Banului a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Lunca Banului
Vizualizare document
13 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 18 / Data iniţiere: 28-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I si trimestrul II al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
Vizualizare document
14 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17 / Data iniţiere: 28-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: privind aprobarea Programului de reparatii imobile din comuna Lunca Banului intocmit pentru anul 2024
Vizualizare document
15 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16 / Data iniţiere: 28-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apa, serviciu cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui in anul 2024
Vizualizare document
16 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15 / Data iniţiere: 28-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al Comunei Lunca Banului, judetul Vaslui in anul 2023
Vizualizare document
17 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 14 / Data iniţiere: 19-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: HCL privind desemnarea reprezentantilor Comunei Lunca Banului in vederea constituirii comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Stănilești, Județul Vaslui și comuna Lunca Banului, Județul Vaslui
Vizualizare document
18 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13 / Data iniţiere: 19-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: HCL privind aprobarea intocmirii Studiului de Oportunitate și a documentației de atribuire în vederea concesionarii a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în Lunca Banului și Oțetoaia, aparținătoare Comunei Lunca Banului, județul Vaslui;
Vizualizare document
19 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 12 / Data iniţiere: 19-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: înființarea Serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Lunca Banului, județul Vaslui si aprobarea demararii procedurii de concesionare a serviciului pentru satele Lunca Banului și Oțetoaia, aparținătoare Comunei Lun
Vizualizare document
20 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 11 / Data iniţiere: 08-02-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: privind aprobarea bugetului local al Comunei Lunca Banului, judetul Vaslui in anul 2024
Vizualizare document
21 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 10 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotararea privind aprobarea rezilierii Contractului de inchiriere Nr.4/13.05.2022 avand ca obiect suprafata de 0,80 ha de pașune aflată în domeniul privat al comunei Lunca Banului,judeţul Vaslui, încheiat între Comuna Lunca Banului si Gutu Marian
Vizualizare document
22 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 9 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotararea pentru aprobarea decontarii contravalorii cheltuielilor de transport pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Lunca Banului, judetul Vaslui
Vizualizare document
23 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotararea privind modificarea Organigramei si Statului de Functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lunca Banului si din serviciile publice fara personalitate juridica aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Lunca Banului
Vizualizare document
24 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 7 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotararea pentru aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Lunca Banului, Județul Vaslui
Vizualizare document
25 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 6 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotararea pentru aprobarea criteriilor de acordare a unor ajutoare de urgenta si ajutoare comunitare
Vizualizare document
26 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 5 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotararea pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru II al anului 2023
Vizualizare document
27 ) Act administrativ individual / Nr. înregistrare: 4 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotararea privind aprobarea rezilierii Contractului de inchiriere Nr.24/12.03.2021 avand ca obiect suprafata de 0,67 ha de pașune aflată în domeniul privat al comunei Lunca Banului,judeţul Vaslui, încheiat între Comuna Lunca Banului si Bahnar Ioan
28 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotararea privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale la nivelul Comunei Lunca Banului, pentru anul 2024
Vizualizare document
29 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotarare privind aprobarea executiei bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apa, serviciu cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local al Comunei Lunca Banului, judetul Vaslui pe trimestru IV in anul 2023
Vizualizare document
30 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al Comunei Lunca Banului, judetul Vaslui pe Trimestrul IV in anul 2023
Vizualizare document